يادداشت «پيشقراول تنومند» در سوگ محمدرضا لطفی به قلم عماد توحيدی

يادداشت پيشقراول تنومند در سوگ محمدرضا لطفی به قلم عماد توحيدی | ماهنامه تجربه | شماره 29 | 1393

ادامه خواندنيادداشت «پيشقراول تنومند» در سوگ محمدرضا لطفی به قلم عماد توحيدی

نواهای قاره سیاه، غریب یا آشنا؟ (موسيقی آفريقا در بستر اجتماعی)

دكترعماد‌ توحیدی | ماهنامه مقام موسيقايی |شماره ١٦ _آبان ١٣٨٣ موسیقی معتبر آفریقا و در واقع موسیقی سنتی مردمان سیاه‌پوست قاره سیاه را بیرون از افریقا، كمتر می‌شناسند. برای شنونده غیر افریقایی،‌ این موسیقی ممكن است عجیب، دشوار و كسل‌كننده باشد. موسیقی در سراسر جهان،…

ادامه خواندننواهای قاره سیاه، غریب یا آشنا؟ (موسيقی آفريقا در بستر اجتماعی)

تاریخچه موسیقی فیلم (٢)

تاریخچه موسیقی فیلم (٢)/ ماهنامه مقام موسيقايی شماره ١٩ ، ١٣٨٣/ دكتر عماد توحیدی تركیب بسیار مؤثر موسیقی پاپ و موسیقی فیلم را می‌توان در فیلم بازگشت به آینده اثر آلن سیلوستری مشاهده كرد كه در آن موسیقی مردم در دوره‌های گذشته و حال، به…

ادامه خواندنتاریخچه موسیقی فیلم (٢)

تاريخچه موسيقي فيلم (١)

تاريخچه موسيقي فيلم (١)/ ماهنامه مقام موسيقايي شماره ١٨ دكتر عماد توحيدیتاریخچه موسیقی به‌عنوان همراهی‌كننده سرگرمیهای بصری، مطمئنا‌ً از قدمت فراوانی برخوردار است. صرف‌ نظر از هنرهای بصری عهد عتیق، انواع نمایشهای موزیكال و شكلهای مختلف اپرائی، پیوسته از موسیقی بهره برده‌اند. در تمام این…

ادامه خواندنتاريخچه موسيقي فيلم (١)