سایت شخصی

دکتر عماد توحیدی

نوازنده دف و آهنگساز

مؤلف اولین دستور آموزشی علمی دف نوازی

آلبوم ها

دونوازی ها

تماس با من

ایران، تهران Iran, Tehran

258 478 01 26

info@dremadtohidi.com