نواختن سازهای كوبه ای سهل و ممتنع

نواختن سازهای كوبه ای سهل و ممتنع

نواختن سازهای كوبه ای سهل و ممتنع | دكتر عماد توحيدی | براساس نظرات ديويد گريفيتز | ماهنامه مقام موسيقايی | شماره بيستم، ١٣٨٣

دیدگاهتان را بنویسید