آهنگسازانی كه براي تصوير خاطره می سازند به قلم دکتر توحیدی

آهنگسازانی كه براي تصوير خاطره می سازند به قلم دکتر توحیدی

آهنگسازانی كه براي تصوير خاطره می سازند ( زندگی و آثار هربی هانكوک و سرگئی سرگيوويچ پروكفيف) | دکتر عماد توحیدی | ماهنامه هنر موسيقی | سال يازدهم | شماره ٩٠ | ١٣٨٧

دیدگاهتان را بنویسید